Hledání

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Daruji

Daruji

Máte rádi stromy? Znáte ten pocit, když si na výletě v parném létě můžete odpočinout ve stínu jejich mohutné koruny nebo když se po pracovním týdnu ve městě projdete o víkendu lesem?

To, co nám přijde jako samozřejmé – strom u cesty, vzrostlý les – je výsledkem snahy a péče minulých generací o zachování přírody. Ne nadarmo měl muž, jenž zakládal rodinu, zasadit strom. Strom, který poskytuje stín, zvyšuje vlhkost vzduchu, snižuje prašnost a hlučnost prostředí a zpevňuje břehy řek a rybníků. Navíc stromy slouží nejen nám lidem, ale také různým živočichům. Jejich listy a plody jsou pro mnohé součástí jídelníčku, v dutinách hledají úkryt a bezpečné místo pro hnízdění ptáci nebo se pod kůrou vyvíjí larvy brouků a jiného hmyzu.

Pojďme se tedy i my zasadit o péči a zachování stromů v našem okolí a zanechat tak poselství budoucím generacím.

Připravili jsme pro Vás možnost adoptovat vybraný strom v Přírodovědném muzeu Semenec a podílet se tak na pokračování příběhu těchto stromů.

Většina stromů byla do areálu na Semenci vysázena zhruba před dvaceti lety. Od té doby stromy vyrostly, zmohutněly a většina z nich plodí. Tím ale péče o ně nekončí. Několikrát ročně se upravují travní porosty a blízké okolí stromu, dále je prováděn řez a dosadby, mladé stromky potřebují pravidelnou zálivku.  U vzácnějších nepůvodních druhů je potřeba zajistit pravidelnou kontrolu škůdců.

Jak strom adoptovat?

Níže si můžete prohlédnout seznam stromů, které je možné adoptovat. Zapojit se mohou jednotlivci, rodiny, třídy, spolky i instituce. Strom, který si vyberete, bude opatřen cedulkou s vaším jménem. Navíc obdržíte certifikát o adopci stromu.

 1. vyberte si strom z naší nabídky
 2. vyplňte rezervační formulář níže – na váš email obdržíte kopii rezervace vybraného stromu a návrh darovací smlouvy
 3. zašlete darovanou částku na účet Semenec, o.p.s., č.ú. 263506556/0300
 4. po připsání částky na účet vám bude zaslán certifikát o adopci
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Chcete-li nás podpořit jiným způsobem nebo adoptovat celou sbírku v Přírodovědném muzeu Semenec, kontaktujte nás na tel. čísle 604 626 894 nebo na semenec.ops@gmail.com.

 

Při výběru stromu vám může pomoci i Keltský stromový kalendář, kde zjistíte, který strom je s vámi spřízněný podle vašeho data narození. Neváhejte a adoptujte také exkluzivní druhy stromů, které jsou exotické, zajímavé a krásné v každém ročním období!!! 

Nabídka stromů k adopci bude průběžně aktualizována.

Stromy vybrané k adopci (1 000 Kč za rok)

Dub (přes překážky ke hvězdám)

 • 200-300 druhů dubů, dlouhověké pomalu rostoucí stromy, plodem tzv. žaludy
 • Traduje se, že bystří rozum a je tak vhodným místem pro učení studentů
 • Podle keltské mytologie je dub odrazem životní síly a lidé narození v období dubu jsou lidmi činu, navíc také rozhodní, odvážní a vitální
 • Strom k adopci: dub letní
 
 

Líska (lískový prut učitelským žezlem)

 • Asi 20 druhů, stromovité, častěji keřovité typy, poměrně rychle rostoucí
 • Lískové dřevo využívané v řezbářství, košíkářství, dříve z lískových větví lyžařské hole
 • Pruty z lísky měly prý schopnost odhalovat vodu i poklady
 • spojená s magickým keltským číslem 9 - plodí za devět let – symbol toho, že všechno má svůj čas
 • lidé narozeni v keltském stromovém kalendáři ve znamení lísky mají být tišší, nenápadní, ale nadaní, se skvělou intuicí
 • strom k adopci: líska turecká

Jeřáb (cestou k dokonalosti)

 • tento rod čítá 100-200 druhů stromů, přemrzlé plody významnou součástí jídelníčku ptáků
 • tvrdé dřevo jeřábu se využívá k výrobě nábytku nebo hudebních nástrojů
 • podle keltských bájí pochází jeřáb ze země skřítků
 • Keltové přiřkli lidem jeřábu odpovědnost, vytrvalost a dobrý vkus
 • Strom k adopci: jeřáb obecný
 
 JAvor mléč strom 1.JPG

 

Javor

 • Asi 125 druhů, ze dřeva vyráběny smyčcové hudební nástroje
 • Lidé javoru jsou lidmi společenskými, autoritativními, nepřizpůsobivými, schopni hledat originální řešení
 • Podle keltské mytologie příznivý pro děti
 • Strom k adopci: javor mléč

 

Topol

 • Známo až 110 druhů, rychle rostoucí – často pěstovány pro produkci biomasy
 • Lidé topolu podle Keltů úzce spjati s přírodou, hluboce zakořeněni ve svém prostředí, přičemž ho neradi mění
 • Strom k adopci: topol osika
 
 

Jasan

 • Asi 50 druhů, 2 druhy původní v ČR, z jasanového dřeva vyráběny kladiny a lyže
 • Lidé narození ve znamení jasanu patří mezi cílevědomé, nezávislé a předvídavé
 • Zvyk třikrát zaklepat na dřevo od Keltů – klepalo se právě na dřevo jasanu, aby bylo přání zprostředkováno duchům sídlícím v jasanu
 • Strom k adopci: jasan ztepilý   (za pořizovací cenu 1000Kč)

Habr

 • Statný strom s vysoce klenutou korunou, vzácně keře
 • Nejtvrdší dřevo v Evropě
 • Zdržet se pod korunou habru má harmonizující vliv a načerpáte nové síly
 • Podle Keltů jsou lidé narozeni ve znamení habru poctiví, pracovití a odpovědní, neradi ale opouštějí ověřené metody
 • Strom k adopci: habr obecný
 
 

Buk

 • Mohutná koruna, kmen s hladkou šedou kůrou, plody bukvice

 • Kvalitní tvrdé dřevo, dobře štípatelné, využívané k výrobě nábytku

 • Lidé buku jsou podle Keltů houževnatí, cílevědomí a netrpí nedostatkem zdraví

 • Blízkost buků by prý měli vyhledávat lidé s duševním vypětím

 • Strom k adopci: buk lesní

Jilm

 • Dříve nazýván břest, rod zahrnuje asi 35 druhů
 • asymetrická čepel listu, tmavá rozpraskaná kůra
 • v severských zemích se tradovalo, že muž byl stvořen z jasanu, kdežto žena z jilmu
 • západní kultury označovali jilm jako elfí strom, přičemž byl branou do světa pohádek
 • lidé narozeni ve znamení jilmu mají být rozvážní, předvídaví, vše si pečlivě plánují a mívají velmi silný vztah k domovu
 • dnes jilm velmi vzácný
 • strom k adopci:jilm horský
 
 

Borovice

 • nejstarší zhruba 5000 let
 • lidé borovice houževnatí, optimističtí, s dobrými organizačními schopnostmi, ale spíše introverti
 • označována za matku moudrosti, možná proto, že dokáže růst i ze skály, nebo jako ohňový strom – borové pryskyřice se využívaly na výrobu loučí
 • v borovém lese by měli trávit čas lidé smutní a melancholičtí, kterým chybí radost ze života
 • strom k adopci: borovice lesní

Vrba

 • stromy nebo keře s mohutným kořenovým systémem, časté mezidruhové křížení
 • kdysi symbolem smutku, ale i obnovy a znovuzrození
 • lidé ve znamení vrby mají často proměnlivou náladu i chování, jsou citliví a empatičtí
 • s vrbou je spojena stříbrná barva, a proto si lidé vrby potrpí na stříbrných ozdobách
 • Keltové svěřovali svá přání duchu vrby a přitom uvazovali na pružnou větvičku uzlík, pokud se přání splnilo, bylo nutné uzlík rozvázat a stromu poděkovat – odtud nejspíš rčení „mluvit do vrby“
 • Strom k adopci: vrba křehká?
 
 

Lípa

 • Národní strom ČR, Slovenska a Slovinska
 • Dřevo měkké, oblíbené v řezbářství
 • Poskytuje vynikající pastvu pro včely
 • Lidé narození ve znamení lípy jsou podle Keltů oblíbení, žárliví a mívají štěstí, rychle dosahují svých životních cílů
 • Ochranný strom rodin a klanů – odtud zvyk zasadit při narození prvního dítěte lípu
 • Strom k adopci: lípa srdčitá

Exkluzivní druhy stromů (5 000 Kč za rok)

Ambroň západní (plamen podzimu)

 • opadavý listnatý strom, pocházející ze Severní Ameriky, pěticípé hluboce vykrojené listy, kůra kmene hluboce zvrásněná
 • na podzim se listy zbarvují do široké palety barev
 • dekorativní tvrdé dřevo hojně využíváno v nábytkářství a stavitelství
 • pryskyřice, využívaná americkými indiány jako žvýkačka, slouží mimo jiné k léčení kožních onemocnění a ulevuje při kašli a bolestech v krku

 

 

ambroň.JPG

 

Jedle obrovská (budoucí kmet)

 • neopadavý jehličnatý strom, původem ze Severní Ameriky
 • Dorůstá výšky až 70 metrů a dožívá se 200-250 let
 • Jehlice ploché, uspořádané ve dvou řadách, na spodní straně se dvěma bílými pruhy, po rozemnutí velmi aromatické
 • Větve zakřivené směrem nahoru
 • Poměrně rychle rostoucí – uplatnění ve stavebnictví

Platan javorolistý (svléká se z kůže)

 • Mohutný listnatý opadavý strom
 • V dolní části kmene se kůra odlučuje v pestrobarevných plátech
 • Plodem jsou nažky v ježatém plodenství
 • Dřevo využívané v truhlářství
 
 IMG_0014.JPG

Smrk chihuahuana (atraktivní Mexikánec)

 • Středně velký, stálezelený, jehličnatý strom, původem ze severozápadního Mexika
 • kůra odlupována v malých kulovitých plátech
 • pouze 25 přirozených malých populací, zahrnujících jen několik stovek stromů
 • šišky světle zelené, 6-8 měsíců po opylení se barva mění na světle hnědou
   

Trnovník srstnatý ‘Casque Rouge‘ (rudá přilba)

 • růžově kvetoucí kultivar akátu
 • na podzim listy žlutozlaté barvy
 • dorůstá výšky až 7 m
 • dřevo tvrdé a trvanlivé
 • akát prý přináší dobrou náladu, zejména v dešti
   

 

 

Dub bahenní

 • Pochází z východních oblastí USA a v Česku se občas pěstuje jako zajímavá parková dřevina
 • Nápadný díky hluboce prořezaným lalokům listů a suchými větvemi svěšenými podél kmene
 • Borku má šedavě hnědou zbrázděnou širokými mělkými puklinami
 

 

Keltský stromokruh – kruh keltských znamení stromů

21.3. – dub                                23.9. – olivovoník

22.-31.3.          – líska –            24.9.-3.10.

1.-10.4.            – jeřáb –           4.-13.10.

11.-20.4.          – javor –           14.-23.10.

21.-30.4.          – ořech –          24.10.-11.11

1.-14.5.            – topol –

15.-24.5.          – kaštan –          12.-21.11.

25.5.-3.6.         – jasan –            22.11.-1.12.

4.-13.6.            – habr –              2.-11.12.

14.-23.6.          – Fíkovník –        12.-21.12.

24.6. – bříza                                22.12. – buk

25.6.-4.7.          – jabloň –          23.12.-1.1.

5.-14.7.              – smrk –            2.-11.1.

15.-25.7.            – jilm –              12.-24.1.

26.7.-4.8.           – cypřiš –           25.1.-3.2.

5.-13.8                – topol –            4.-8.2.

14.-23.8.             – cedr –             9.-18.2.

24.8.-2.9.            – borovice –      19.-29.2.

3-12.9.                 – vrba –             1.-10.3.

13.-22.9.              – lípa –              11.-20.3.

3.-11.11.              – tis