Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Novinky

Novinky


Štítky:Zdobení Vánočního stromečku pro zvířátka

Datum konání: 15. 12. 2018

zdobení 2018.jpgPoslední akcí Semence v letošním roce je již tradičně Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka, které pořádáme společně s Městským domem dětí a mládeže v sobotu 15. 12. od 14:00 hodin. Vycházka do přírody je i letos spojená s adventním zamyšlením nad vánočním přáním. Co je pro nás vánoční přání – je to jen touha po věcech, nebo po stavu mysli, či po blahobytu? Někteří si přejí hlavně zdraví pro sebe a své blízké, jiní zase touží po spokojeném klidném životě bez překážek. Pokusme se přát si tentokrát něco pro druhé, třeba pro naše město. Co bychom chtěli změnit, o čem sníme a nikdy jsme si netroufli to říci nahlas. Vaše přání ponese lodička po vodě, oheň svíčky je vyzdvihne do vzduchu a vítr je roznese daleko široko…

Časový plán:

14:00 sraz účastníků u Městského domu dětí a mládeže
14:00 - 15:30 společná cesta na soutok s výrobou lodiček
15:45 na soutoku Divadlo potulného čajovníka: Čaj pro princeznu Vřeštilku
16:30 pouštění lodiček, punč, oheň

Akce je součástí projektu Vltavotýnský oranžový rok a podporuje ji Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ a Město Týn nad Vltavou

 

 Klimatické změny: budoucnost si musíme zasadit sami.

Klimatické změny: budoucnost si musíme zasadit sami.
Ing. Jaroslav Šíma (www.muzeumsemenec.cz)

 

Zvykli jsme si, že hodnotu má jen to, co se dá vyčíslit a ocenit. Stejný trend sledujeme i při řešení současné aktuální otázky globálních klimatických změn. Drahé odborné studie s exaktními daty nás zahrnují přesnými informacemi s alarmistickými či pesimistickými nebo také vágními závěry. Otázkou je, komu jsou tyto studie určeny, mají vůbec nějaký faktický význam, řídí se jimi někdo? Má smysl za ně utrácet peníze? Odborníci nad nimi možná uznale pokývou hlavou či zamítavě zavrtí, běžného člověka nezajímají. Pro politiky, kteří by něco změnit mohli, je však práce s fakty zatěžující, nezatížení informacemi mnohem snáze rozhodují.

Místo precizních teoretických prací si však můžeme všímat věcí kolem sebe. Na základě empirického poznání si můžeme sa

mi udělat úsudek o tom, jak přírodní procesy fungují, jaké jsou mezi nimi souvislosti. A podle toho se můžeme rozhodovat. Proč ne. Cožpak to v závažných životních rozhodnutích nečiníme stejně? Cožpak si vybíráme životního partnera podle nějaké odborné studie? Zcela zjevně zde používáme empirické poznání a intuici. Pokud tuto metodu použijeme i při řešení klimatické krize, bude možná snazší najít řešení, na kterém se všichni shodneme.

Vezměme si k ruce základní přírodní empirické zákony:

 

 1. 1. zákon: "ROSTLINY ROSTOU VŠUDE, KDE TO JDE"

  P1260010.JPG

   

Proč to ta příroda dělá, proč vytvořila nepřebernou škálu rostlinných druhů a dala jim schopnost přežít téměř všude? Víme, že planeta v současném dlouhém období funguje v kyslíkatém režimu. To mají na svědomí rostliny. Svojí schopností fotosyntézy zapracovávají energii slunečního záření do organické sloučeniny, cukru, a při tom zpracovávají kysličník uhličitý a produkují kyslík. Jednoduché a jasné. Aby ten systém fungoval, musí být rostlin hodně, proto rostou všude. Nyní však jen tam, kde jim to člověk dovolí. A to je, jak se zdá, málo.

 

 1. 2. zákon: "PŮDA NENÍ NIKDY HOLÁ"

  P1260009.JPG

   

To je jinými slovy řečeno totéž, avšak s důrazem na problematiku půdy. Bez půdy nerostou rostliny, bez rostlin nevznikne půda. Rostliny dodávají do půdy primární organickou hmotu, kterou půdní organismy zpracují

natolik, až vznikne humus. Ten je nezbytný pro zajištění půdní úrodnosti a hospodaření s vodou. Při rozkladu organické hmoty resp. v ní obsažených sacharidů, se do ovzduší uvolňuje kysličník uhličitý a spotřebovává se kyslík, tím se kruh uzavírá. Vlastně ne, uzavírá se až tím, že bez půdy se nejsme schopni uživit. Stále je to zatím základní prostředek, který nám zajišťuje potravu. Ta nehezká špinavá hlína, po které šlapeme a mnozí se jí nechtějí ani dotknout, nám poskytuje vše, po čem bažíme, ať je to suchý rohlík, kousek od cukráře nebo biftek.  Zdravá úrodná půda by pro nás měla být cennější než peníze či nafta.

 

 1. 3. zákon "NAD SUCHÝM POLEM NEPRŠÍ"

  P1260007.JPG

Rostliny mají další úžasnou schopnost coby velice výkonný klimatizační aparát. Pracují s jedinečným klimatizačním médiem, kterým je voda. Ta do sebe při odpaření pojme velké množství energie a při kondenzaci ji zase uvolní. Díky tomu se v horkém letním dni cítíme lépe pod stromem než pod slunečníkem. Rostliny velice účinně regulují teplotu svého okolí, potřebují k tomu jediné: musí mít k dispozici vodu. Vodu jim dodává půda, která musí být dobré kondici. Díky rostlinám se voda drží v jejich blízkosti. Uzavírá se další kruh souvislostí.

 

 1. 4. zákon: "ČÍM VÍCE SLUNÍČKO SVÍTÍ, TÍM VĚTŠÍ JE HORKO"

  P1260011.JPG

Existují i jevy, které ovlivnit nemůžeme. Tím je jednoznačně intenzita slunečního záření. Tu ovlivnit nedokážeme a musíme se s tím smířit.

 

    ZÁVĚR: "BEZ ROSTLIN TO NEJDE"

Jak rozsáhlé plochy vegetace jsou schopny udržet systém v chodu či naopak, kolik vegetace můžeme postrádat a zlikvidovat, aniž by se systém zhroutil? Obáváme se, že to nikdo nedokáže vyčíslit, ani ty nejdokonalejší simulační či prognostické programy. Pokud věříme moudrosti přírody, tak přijmeme přesvědčení, že rostlin není nikdy dost.  

I kdybychom sebevíc chtěli, nikdy jich při nezbytnosti zajišťování vlastních potřeb nebudeme schopni pěstovat nebo nechat růst tolik, kolik by jich pěstovala sama příroda. Takže si můžeme být jistí, že planetu zelení nikdy nepředávkujeme. Musíme jen rostliny pěstovat nebo nechat růst všude, kde to jde a není rozhodující, jakou mají podobu. Ať to jsou trávníky, květinové záhony, stromy, plodiny na polích, lesy či truhlíky za oknem, všechny rostliny (i plevel) fungují stejně a pracují pro nás. Udržují v chodu nám vyhovující životní prostředí. Takže možným klíčem k řešení klimatických změn je dostatek vegetace. Ve městech její význam cítíme bezprostředně, ale větší význam vzhledem ke své ploše má zeleň za humny, v okolní krajině. Tam jsou to lesy a roztroušená zeleň, které snad současnou suchou krizi přežijí a budou růst a plnit svou funkci dál. Ale velké rezervy jsou na polích, které jsou často dlouhou dobu bez vegetace, holá půda i celá krajina se přehřívá, ztrácí vodu a hyne. Takže je šance tomu pomoci, je to v naší moci. Řešení je možná jednodušší a levnější než jsme si mysleli. Obyčejné zelené kytky nebo chcete-li vědecky, klimatická zeleň. Budoucnost si musíme ale zasadit sami.

 

článek ke stažení

 Krajina nás spojuje - seminář v Písku a v Táboře

Datum konání: 26. 6. 2018 - 28. 6. 2018

nabídka semináře Písek+Tábor.jpg

Semenec, o.p.s. Týn nad Vltavou zve starosty, místostarosty a tajemníky obcí, úředníky obecních úřadů, zastupitele, vlastníky půdy a zemědělce na jedinečný seminář „Krajina nás spojuje“.

Seminář proběhne

v úterý 26. června 2018 od 9.00 do 15.00 hodin na Městském úřadu v Písku.

ve čtvrtek 28. června 2018 od 9:00 do 15:00 na Městském úřadu v Táboře.

Seminář je pro zájemce zdarma.

Krajina je biologický systém, kde vše se vším souvisí, jednotlivé složky jsou propojeny a vzájemně se trvale ovlivňují. Cílem semináře je uvědomit si souvislosti procesů v krajině, vztahy mezi počasím, stavem krajiny a hospodařením s půdou, příčiny současných problémů se vzrůstajícím suchem, nedostatkem vody a především nezastupitelnou rolí zeleně. Seminář nabídne vysvětlení a odpovědi na to, PROČ je zeleň důležitá coby zdroj energie, půdotvorný element a klimatizační jednotka, JAK zeleň vysazovat a pečovat o ni, přehled vhodných druhů k výsadbám, KDE je vhodné a možné zeleň v krajině i intravilánech obcí vysazovat se zřetelem k vlastnickým vztahům a ZAČ realizovat zamýšlené projekty, kde získat prostředky (využití dotačních titulů).

více informací a program seminářeVíkend otevřených zahrad

Datum konání: 9. 6. 2018 - 10. 6. 2018

Další 2018 plakat semenec.jpgakcí, na kterou bychom vás rádi pozvali, je Víkend otevřených zahrad – svátek všech památek zahradního umění, arboret, výukových, přírodních i uměleckých zahrad a parků. Koná se každoročně druhý víkend v červnu, tentokrát tedy 9. – 10. 6. Návštěva Přírodovědného muzea Semenec bude tento víkend doplněna o komentované prohlídky. V sobotu od 14:00 to bude hravá prohlídka pro rodiny s dětmi, v neděli od 14:00 vzdělávací prohlídka pro milovníky přírody a zahradního umění. V neděli budete mít navíc jedinečnou příležitost nahlédnout do podzemí a provozního zázemí a dozvědět se PRAVDU O SEMENCI! Udělejte si proto v neděli 10. 6. čas a vyražte k nám!Nedělní tvoření

Datum konání: 8. 4. 2018

Nedělní tvoření tentokrát na téma dřevěné brázky a kytičky. Od 14:00 můžete přijít vyzkoušet, jak vám to jde s kladívkem a hřebíčky a vytvoříte si jednoduchou hračku nebo obrázek.Na Semenec za řemesly

Datum konání: 1. 5. 2018

semenec_A3_2018.jpgMáte-li chuť spojit pobyt v krásném přírodním prostředí s kulturou, můžete vyrazit 1. května do Týna nad Vltavou. V Přírodovědném muzeu Semenec na návštěvníky čeká pestrý program tance, hudby a divadla, dále řemeslný jarmark s řadou tvůrčích dílen, například kosmetický workshop, čokodílna, tetování hennou, pletení copánků či kamenická dílna. Pro děti budou připraveny tvořivé aktivity jako drátování, výroba vlastních dřevěných hraček a jako zlatý hřeb soutěž v čapím kroku o hlavní cenu. Nebude chybět ani tombola, kolotoč a střelnice!

Letošní hudební program je složen ze samých velkých osobností. Ve 13:00 vystoupí skupina Ventus Jana Venase, který je znám svou spoluprací s Ritchiem Blackmorem (Deep Purple, Rainbow, Blackmore´s Night).

Od 15:00 se můžeme těšit na sólový koncert Jardy Svobody, leadra kapely Traband, při kterém zazní na harmonium nejen písně z jeho desky Solo. Deska ziskala nominaci na Andela 2016 v kategorii Alternativni hudba.JardaSvobodyByZbynekRiedl.jpg

V 16:00 nastoupí Zvěřinec - dětský projekt vokální skupiny Yellow Sisters. Určitě znáte jejich klip Máme doma strašná zvířata a jestli ne, podívejte se: https://www.youtube.com/watch?v=F-ZVMKCBcZg
Tahle hudba nenechá nikoho chladným!

Den zakončíme s Andělem za folk ověnčenou Epydemyí, která se jistě vytasí s nějakými novými songy.

Akce se koná v prostorách a na podporu Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou od 10 hodin. Během akce budete mít možnost si část muzea adoptovat a takové štěstí nemá každý! Více se dozvíte ve stánku ADOPTUJ SI STROM.Příměstské tábory v přírodovědném muzeu Semenec

Přihlaste své děti na příměstský tábor v Přírodovědném muzeu Semenec!

Víte, co je na našich táborech nejlepší? Veškerý čas trávíme venku (no pravda, před deštěm se schováme) a každý tábor zakončíme táborovým ohněm, na který pozveme i rodiče.
Tábory:
2. – 6. 7. Sportujeme zvesela
Vhodný pro děti od 6ti let
Podobně jako loni budeme skákat všemi směry, házet různými míči (do některých můžeme i kopat) a pohazovat tělem jak bude třeba. Chybět nebude ani celodenní výprava.

9. – 13. 7. Jak si hrály naše babičky
Vhodný pro děti od 6ti let
Co ty naše babičky jenom mohly celý den dělat, když neměly počítač ani mobil?
To zjistíte během jediného týdne, na který budete ještě dlouho vzpomínat. Chybět nebude ani celodenní výlet.

30.7. -3. 8. Na provázku
Vhodný pro děti od 9ti let.
Že zahrát loutkové divadlo není žádný problém? Tak se přesvědčíme!
Po celý týden budeme intenzivně pracovat na výrobě loutek, kulis a divadelního představení. Vydáme se i na celodenní výlet a zahrajeme spousty zajímavých her.
To budou rodiče koukat, až je v pátek pozveme na představení!

objednávkový formulář  

příměstské tábory 2018.jpg

 O přírodě hravě - nové interaktivní prvky v Přírodovědném muzeu

Do areálu Přírodovědného muzea Semenec po letošku přibyly nové edukativní prvky. Jejich smyslem je hravé poznávání přírody pro všechny návštěvníky.

Vzniklo celkem 5 prvků, některé jsou již v muzeu instalovány, jiné budete moci používat až od další sezóny: Vzorník dřev, lesní domovy, vzorník odpadů, sítování štěrku a pult na modelování říčního toku.

O odpadech Sítování štěrku Lesní domovy

vzorník dřev

Dřevěné edukativní objekty vznikají jako součást projektu O přírodě hravě, který je podpořen dotací Jihočeského kraje v rámci programu Rozvoj venkova a krajiny, podpora EVVO a Lesy České republiky, s.p.

partneri.jpg Jihočeský kraj

 Fotosyntézou to začíná

Datum konání: 8. 11. 2017

Beseda Fotosyntézou to začíná Vám chce populární formou plakát_8_11.jpgpřiblížit okolnosti, které vedou k současnému stavu naší krajiny a problémům s počasím, vodou a suchem. Součástí besedy bude promítání filmu Geoderma a krátká hra na hospodáře s vodou. Beseda je vhodná pro všechny, kteří hospodaří na poli či na zahrádce, vychovávají děti, či se jen chtějí dozvědět více o tom, jak vše v přírodě spolu souvisí a tvoří dokonalý celek.

8. 11. 2017, Městské muzeum v Týně nad Vltavou, nám. Míru 1, 18:00 hodin

Beseda se koná v rámci Jihočeských dnů s Krascem a je součástí projektu Voda a sucho - hledání rovnováhy, který finančně podpořilo MŽP, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Výstava Semenec očima návštěvníků

Datum konání: 3. 10. 2017 - 20. 10. 2017

V přísálí Sokolovny v Týně nOčima návštěvníků.jpgad Vltavou můžete v první polovině října shlédnout pestrou výstavu Semenec očima návštěvníků. Výstava kromě představení organizace na 8 plakátech ukazuje především překrásnou tvorbu dětských návštěvníků muzea. Výstava potěší oko i ducha a je přístupná vždy v otevírací době Sokolovny.