Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Projekt Ke kořenům

Ke kořenům

Na této stránce vás budeme informovat o průběhu realizace projektu Ke kořenům, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 Díky podpoře grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů dostala obecně prospěšná společnost Semenec příležitost přispět k naplnění myšlenek Mezinárodního roku půdy. Klademe si za cíl především přispět ke zlepšení vztahu lidí k půdě a krajině domova jako cenného společného vlastnictví, které nám dává základ pro jakoukoli naši činnost. Náš život bez půdy a krajiny našeho domova by nebyl možný.

Projekt vychází z myšlenkového předpokladu, že příroda sama o sobě nepotřebuje chránit ani udržovat. Potřeba chránit a udržovat přírodu je čistě antropocentrická záležitost, jelikož pouze příroda (v celé své šíři) lidstvu umožňuje uspokojovat v plném rozsahu jeho potřeby. Ochrana přírody je de facto ochranou člověka! Tím, že člověk chrání přírodu a zdroje z ní plynoucí, chrání své vlastní přežití závislé na těchto zdrojích.

Klíč k udržitelnému rozvoji leží v chování lidí a uvědomění si této závislosti na přírodě.
V podstatě se jedná o návrat ke kořenům. Kořeny v tomto smyslu vidíme v jednoduchosti života v souladu s přírodou, respektování přírodních procesů, koloběhu přírodních cyklů. Jde i o psychologické a duchovní hledisko člověka - vykořenění vede k nestabilitě a nerovnováze. Kořeny v tomto smyslu vidíme ve více rovinách a v analogii člověka a rostliny:

1. Člověk je pevně zakořeněn v přírodě - je její součástí.

2. Přímými kořeny člověka jsou jeho předkové a jeho rodina.

3. Člověk je ovlivněn svými kořeny (předky) a sám se stává kořeny pro budoucí generaci.

4. Rostliny jsou prostřednictvím kořenů spojeny s půdou, ze které čerpají veškeré živiny.

5. Rostliny zpětně ovlivňují půdu prostřednictvím svých kořenů.

6. Rostliny jsou základem života na Zemi a stojí na počátku potravních řetězců.

Naším projektem chceme přispět ke změně uvažování lidí o přírodě, což je nezbytné k tomu, aby změnili také své chování. Chceme zprostředkovat poznatky vedoucí k pochopení přírodních procesů a vzájemných vazeb v přírodních systémech. Realizací tohoto projektu směřujeme také k šíření myšlenky uvědomělé skromnosti, která neznamená živoření ani krok zpět, ale hledání nových hodnot a cesty k rovnováze v soužití člověka a přírodou.
V rámci tohoto projektu se chceme zaměřit na mladou generaci a na ty, kteří se podílí na jejich výchově (rodiče, učitelé, prarodiče). Propojení generací vnáší do projektu i silný sociálně ekologický aspekt - odtud cesta ke kořenům.

Fotogalerie z prvního pilotního výukového programu projektu Ke kořenům 

Další fotky z pilotních programů najdete ZDE

Nové výukové programy vytvořené v rámci projektu

Ke kořenům

1) Lesní domov

Dokážete v lese přežít déle než dva roky?  Strategická hra o životě člověka v přírodě a jeho schopnosti hospodárně využívat její zdroje. (Sběrači a lovci zajišťují přísun potravy – tím pomáhají kmeni přežít, když jsou ale chamtiví, ohrozí svou další existenci)

              

2) Polní laboratoř (Půda poklad nejcennější)

Zkoumání půdy, která nám dává všechno, co potřebujeme. Na různých vzorcích půdy zjistíme, jaké má vlastnosti, změříme zemi teplotu, povíme si, jak půda vzniká, zasadíme semínko. Děti provedou odchyt živočichů z půdy, naučí se vyhledávat rozlišovací znaky potřebné k jejich určení a zařazení do skupin podle typu potravy. Formou hry si uvědomí, jak funguje potravní řetězec a co mohou vyvolat zásahy do potravního řetězce v praxi.

                

3) Stezka pravěkého člověka

Děti se přenesou do pravěku a vyzkouší si, co všechno pračlověk musel umět, aby dokázal ulovit pravěké zvíře. Program zaměřený na praktické dovednosti (rozdělávání ohně, sběr bylin, výroba oštěpu a amuletu, stopování).

                

 

Nabídka výukových programů Ke kořenům 2015/2016 pro MŠ ZDE

Nabídka výukových programů Ke kořenům 2015/2016 pro ZŠ ZDE

Nabídka výukových programů 2015/2016 pro veřejnost ZDE

 

Projekt zahrnuje také umístění 15 interaktivních prvků do areálu muzea, například ...

 

 

Ruční mlýn na obilí

  • Slovanský typ mlýnku, který se roztáčí seshora vedenou tyčí. 
  • Z namletého obilí si děti mohou upéct placky na ohni 

 

   
 
 

 

Cesta vody

  • Šikmý pult se třemi žlábky simulující různé typy vodních toků v krajině - regulované a přirozeně meandrující. Cílem je ukázat, že po nalití vody do žlábků je průtok pomalejší v přirozeném tvaru koryta, což vede k zadržování vody v krajině - v současnosti aktuální téma.
 

 

 

Stopařské dovednosti

  • Tabule s bludištěm stop vedoucích k zakrytým obrázkům zvířat. Pomocí barevně odlišených táhel je možné krytky obrázků nadzvednout a ověřit si, ke kterému zvířeti patří daná stopa.
  • Jednotlivé stopy doplní další informace o vybraných zvířatech.
 

 

 Na pořízení materiálu na výrobu interaktivních prvků finančně přispěly Lesy ČR, s. p.
www.lesycr.cz

Ke kořenům - tisková zpráva.pdf

Plakát projektu ke stažení

 

 

 Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP
fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací
prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské
společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému
rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských
práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových
organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů.
Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.