Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Historie muzea

Historie muzea

Roku 1994 vzniká na Semenci Přírodovědná stanice a zároveň občanské sdružení Stanice „Pomoc přírodě“. Hlavním posláním je provádět praktickou ochranu přírody (záchranná stanice, odchovy ohrožených druhů a jejich vypouštění zpět do přírody, sledování a údržba botanických lokalit apod.) a prostřednictvím těchto praktických činností také provádět ekologickou výchovu a osvětu.

1994-1.jpg1994.jpg1994-2.jpg

Roku 1995 založeny sbírky léčivých rostlin a expozice lesních společenstev. Dále se muzeum podílí na projektech Záchrana genofondu památných stromů, Reintrodukce sovy pálené. Ve stanici také funguje záchranná služba pro handicapované živočichy. V rámci projektu Zdravé město Týn nad Vltavou účast na budování Naučné stezky zdraví (Vlacha – Semenec).

1995 léčivky.jpgkalous1.jpg1996 letecký 1996.jpg

Roku 1996 se stanice zapojuje do projektu Záchrana lučních ekosystémů sběrem osiv pestrých lučních porostů, v rámci projektu Reintrodukce sovy pálené vypouští 7 sov v Čihovicích. Dále se rozvíjí expozice lesních společenstev (14 ukázkových ploch) a je založena expozice hornin.

1996 vypouštění sov 95-96.jpg1996 r001-007.jpg1996-7.jpg

V roce 1997 se v muzeu konal mezinárodní tábor studentů z 8 zemí, kteří pomáhali s úpravou areálu. V tomto roce byla také vybudována lezecká stěna pro děti a byla vydávána příloha Ekoton časopisu Vltavín. Proběhly také akce jako Dívánky a Den Země.

1997 ekotrh Piarisťák 97.jpg1997 r001-016.jpg1997 r001-028.jpg

Mezi lety 1995/7 a 2000 probíhal repatriační odchov koroptví polních. Vzniká sbírka hornin aneb kamenná kronika jižních Čech. V areálu probíhá také výsadba sbírky borovic. V rámci biologického boje proti holubům ve městech jsou v Týně vypouštěni sokoli stěhovaví.

koroptve 1.jpgborovice.jpgsokoli.jpg

Od roku 2001 je část plochy areálu muzea využívána k pastevnímu chovu a odchovu koní s uplatněním principů přirozené komunikace.

koně 1.jpgkoně.jpg

V roce 2006 se stanice zapojuje do projektu Zdravá krajina, na němž spolupracuje s dalšími ekologickými neziskovými organizacemi. Mimoto se areál zpřístupňuje o víkendech veřejnosti a během týdne se provádí výukové programy pro školy. Dochází také k obnově polní cesty na Semenci výsadbou ovocných stromů.

2006 LÉČIVKY.jpg2006 semenec_034.jpg2006 TÁBOR.jpg

Během let 2007, 2008 se rozšiřuje nabídka výukových programů pro školy, organizují se různorodé akce pro veřejnost (Den dětí, Čarodějnice, Den Země, Zdobení vánočního stromu) a několikátý mezinárodní tábor. Vzniká projekt Geologie a paleontologie jižních Čech, jehož součástí jsou vzdělávací semináře, instalace paleontologické sbírky ve výstavní síni a vydání publikace Geologujeme s Petrem Rajlichem.

2007 ČARODKY.jpg2007 TÁBOR.jpgsemenec6[1].jpg

Od roku 2011 nese stanice název Přírodovědné muzeum Semenec. Realizují se výukové programy pro školy i veřejnost. Muzeum se podílí na tvorbě Stezky na Onen Svět a Naučné stezky Neznašovský kohout. V roce 2013 byla provedena úprava areálu brigádníky z ČEZ. V dalších letech se organizují tradiční akce jako Zdobení stromku pro zvířátka nebo Den Země, ale i akce nové – Semenecký jarmark, Makrobiotický seminář, Na Semenec za Kelty.

2012 DEN ZEMĚ.jpg2013 BRIGÁDA ČEZ.jpgP1010506.jpg

Rok 2015 se nesl ve znamení návratu Ke kořenům, jelikož se muzeum zapojilo do stejnojmenného projektu. Více o projektu ZDE.