Hledání

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Geologie s kamínkem Křemínkem > Horniny nadosah

Horniny nadosah

Společně si vysvětlíme horninový cyklus na základě příběhů konkrétních hornin a pomocí našeho nového interaktivního prvku Horninový cyklus. Znalosti o horninotvorných procesech si žáci upevní během samostatné práce na stanovištích, kde je čeká práce se žulou, porovnávání vzorků dle velikosti zrn, určování stupňů přeměny jednotlivých vzorků či složení jednoduché rovnice představující složení konkrétních hornin. Zjistí také, jaká hornina se nachází v jejich bydlišti. Za dobře odvedenou práci si každý odnese vzácný minerál, který si ovšem bude muset nejprve sám najít a určit.

Metodika programu  

Místo realizace Přírodovědné muzeum Semenec
   
Cílová skupina 2. stupeň ZŠ 
   
Délka programu 180 minut
   
Maximální počet účastníků 30
   
Požadavky na účastníky vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku
   
Metody a formy práce zkoumání nerostů, hry a pokusy
   
Rozvíjené kompetence kompetence k učení, k. komunikativní, k. řešení problémů
   
Cíl programu

Žáci si upevní znalosti o průběhu a významu horninového cyklu, seznámí se s jednotlivými horninami zblízka a vyzkouší si práci s kamenem. Prohloubí si také znalosti o regionu, kde žijí.

   
Zařazení do RVP Základní podmínky života

  

IMG_4575.JPG IMG_4589.JPG
IMG_4696.JPG IMG_4585.JPG