Hledání

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Novinky

Novinky


Štítky:

Vodní biotop - dobrovolnický den

Datum konání: 23. 7. 2016

Ani v létě na Semenci nezahálíme. Díky finančnímu příspěvku Nadace Partnerství a společnosti MOL Česká republika v rámci grantového programu Zelené oázy budujeme v areálu Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou vodní biotop. Smyslem projektu je zpomalit odtok srážkových vod z areálu, zadržet je v retenčních nádržích (tůních) umělého vodního biotopu, který bude symbolicky ztvárněn jako říční tok od pramene, přes potůček, říčku až dolní tok s hlubšími stagnujícími vodami. Z tohoto principu vychází i dotvoření biotopu výsadbami stromů, keřů a bylin, které budou představovat společenstva vázaná na vodu. Vysadíme celkem 33 stromů, 35 keřů a několik set bylin.

Systém bude napájen dešťovou vodou, shromážděnou ve sběrné šachtě, odkud bude čerpán větrným čerpadlem.

Vynálezcem větrného čerpadla, jehož točící se lopatky již můžete vidět za zdí areálu při procházce na soutok Vltavy a Lužnice, je pan Pavol Floriš, který za svůj kutilský výrobek získal cenu E.ON Energy Globe Award ČR v roce 2015.


Jak mohou k realizaci projektu přispět obyvatelé Týna a návštěvníci muzea Semenec?

„V sobotu 23. července od 9:00 hodin do 17:00 pořádáme veřejný dobrovolnický den, kdy nám můžete pomoci s utěsněním a modelací tůní a vodního toku pomocí jílu. V rámci tohoto dobrovolnického dne vám představíme princip větrného čerpadla a ukážeme vám jej v chodu. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi, které bahnění v jílu určitě bude bavit.“ Uvádí ředitelka obecně prospěšné společnosti Semenec Barbora Šímová. A dodává: „Pamatujte prosím na vlastní svačinu, neboť občerstvení v rámci dobrovolnického dne nezajišťujeme, a na vhodný oděv i obuv, protože to bude práce s jílem a vodou. Kdo si bude moci přinést vlastní nářadí, budeme rádi – potřeba budou lopaty, hrábě, rýče, krumpáče. Navíc, všichni dobrovolníci si mohou zdarma prohlédnout všechny ostatní expozice muzea Semenec a vyzkoušet interaktivní prvky, které jsou zde instalované.“

pozvánka dobrovolníci.jpg

čerpadlo floriš.jpg

ZO_logolink.jpg

 

 

 Co a jak s kamenem

Datum konání: 24. 9. 2016

Pozvánka ke stažení

on-line přihláška zde

Pozvánka pro pedagogy MŠ, ZŠ, gymnázií a případně dalších středních škol, ped. DDM a další pedagogy volného času, lektory středisek ekologické výchovy, případně zájemce z řad veřejnosti

Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví a Přírodovědné muzeum Semenec Týn nad Vltavou Vás zvou na praktický workshop

„Co a jak s kamenem“

 Unikátní jednodenní workshop zaměřený na štípanou industrii a práci s kamenem pomocí brusných technik. Jedinečná příležitost naučit se opracovávat kámen pomocí technik, které používali naši pravěcí předkové. Workshop částečně navazuje na geologický seminář v roce 2015, kde účastníci v teoretické rovině poznali vlastnosti hornin a pracovali s horninami jako sbírkovými předměty. Workshop je zaměřen na praktické využití kamene v životě člověka, využívá technik a poznatků tzv. zážitkové archeologie. Propojením poznatků o horninách a jejich praktickým využíváním můžeme probouzet vztah k neživým složkám přírody, které často stojí ve vzdělávacím procesu na okraji zájmu.

 

Obsah semináře: účastníci budou rozděleni do skupin tak, aby postupně absolvovali 3 části programu.

 

  1. Štípaná industrie (lektor Petr Zítka): Účastníci se seznámí se základními technikami, během dne budeme postupovat v blocích od nejjednodušších principů práce s tvrdým kamenným otloukačem, přes další techniky až po tlakovou retuš, jednotlivé části na sebe navazují. V průběhu kurzu si všichni vyzkouší to podstatné z technik štípání.
  2. Broušená industrie (lektor Jaroslav Fieger): seznámení s technikami, výroba brusiva, dělení kamene řezáním za pomocí dřevěné pily a volného brusiva - příprava polotovaru na kamennou sekyru, tvarování obrušováním a vybrušování otvoru na jádro, vyzkoušení práce s kamennou sekerou a kamennými dláty
  3. Geologie v muzeu Semenec (lektorka Barbora Šímová): Seznámení s venkovní geologickou expozicí jihočeských hornin a s možnostmi jejího využití ve výuce ZŠ a SŠ.

Seminář není akreditovaný MŠMT, ale účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Účastnický poplatek 200 Kč bude vybírán v hotovosti na místě (bude využit pro zajištění občerstvení).

 

Lektoři: Petr Zítka (www.jaknapazourek.cz), Jaroslav Fieger (http://fieger.galerie.cz) a Barbora Šímová (www.muzeumsemenec.cz).

Workshop proběhne v sobotu 24. září 2016 od 10.00 do 17.00 hodin v prostorách areálu Přírodovědného muzea Semenec na okraji města Týn nad Vltavou. Počet účastníků na akci je omezen, proto doporučujeme přihlásit se včas. Uzávěrka příjmu přihlášek je v pátek 16. září 2016

Přihlásit se můžete buď on-line zde nebo vyplněním přiložené návratky. Návratku prosím odešlete elektronicky na uvedené emaily. Preferujeme on-line verzi přihlášení. Děkujeme

Přihláška se stává závaznou po potvrzení organizátorem!!

Organizační zajištění semináře: Ing. Libuše Jozková (zástup Mgr. Erika Kotasová), koordinátorka EVVO, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, tel. 386 720 803, e-mail: jozkova@kraj-jihocesky.cz (kotasova@kraj-jihocesky.cz)PŘÍRODA A NAŠE KOŘENY

Datum konání: 14. 6. 2016

Exkurze do Přírodovědného muzea Semenec speciálně určená pro seniory se koná 14. 6. od 15:00. Bude zaměřena na téma hospodaření v krajině, historie šlechtění růží a vývoj sadařství.

Exkurze se koná v rámci sítě Krasec za podpory Jihočeského kraje.


pozvánka exkurze.jpgSEMENEC MÁJOVÝ - HUDEBNÍ - TVOŘIVÝ

Datum konání: 1. 5. 2016

Neděle 1. května je jako stvořená pro vycházku do přírody. Když je ještě navíc spojená s hudbou, divadlem, řemesly a chutným občerstvením, je z toho prvomájová veselice, jak má být.

Právě takovou akci připravil pro vás Semenec a věřte, že ty necelé 2 kilometry z týnského náměstí se vyplatí zdolat.

Bohatý hudební, divadelní i taneční program začíná už v 10:00 a pofrčí až do 17:00, kdy zakončíme recitálem písničkáře a herce Jiřího Schmitzera. Jeho osobitý hudební projev vás určitě potěší. Nebude chybět ani skupina Epydemye, čerstvě ověnčená žánrovou cenou Anděl za album Kotlina.

Kromě toho vás čeká pestrý jarmark řemesel, dílniček a aktivit, včetně chutného občerstvení a nápojů. „Připravili jsme pro vás setkání s hady, střelbu z luku, májovou poštu s výrobou vlastních pohlednic, zavítá také lodhéřovská Hračkolna Luďka Fialy, Rosa, o. p. s. s výstavou ekologických prostředků pro domácnosti, týnští skauti se zajímavým sportovním vyžitím a zájemci si vyzkouší balanční jednokolo“ uvádí Barbora Šímová, ředitelka Semenec, o.p.s., která akci připravuje a dodává: „Chtěli jsme u nás připravit takovou přehlídku dovedností, řemesel a umožnit návštěvníkům, aby si vyzkoušeli dovednosti, ke kterým se běžně nedostanou. Například vrtání a řezání kamene postupy, které používali neolitičtí zemědělci, nebo štípání pazourku. To budou předvádět odborníci Petr Zídka a Jaroslav Fieger.“

PROGRAM NA PÓDIU:

10:00   Zahájení s májovým tancem MěDDM Týn nad Vltavou a hudebním vystoupením ZUŠ Vodňany

11:00   Kokodák (folk, Týn n. Vlt.)

12:00   Aleluja (sbor, Týn n. Vlt.)

13:00   Divadlo Já to jsem: Eliščiny pohádky

14:00   Mixed Emotions (folk, Olomouc)

15:00   Divadélko na nitce (Planá nad Lužnicí)

16:00   EPYDEMYE (folk, Týn n. Vlt.)

17:00   Jiří Schmitzer (acoustic-punk, Praha)

Akci podporují Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ a Město Týn nad Vltavou v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2016 a dotační program Podpora kultury Jihočeského kraje.

Semenec MÁJOVÝ„Pecha Kucha“ ve vodňanské sokolovně

Datum konání: 18. 3. 2016

pecha kucha vodnany.gifTaké Semenec se bude prezentovat v rámci vodňanské PechaKucha Night, která se ponese v duchu sokolského hesla "NI ZISK NI SLÁVU".

Co je to PechaKucha Night (PKN)? Projekt vymysleli v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark Dytham. Záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků a dalších inspirativních lidí na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Prostor pro mluvení o tom, co je nového, co kdo chystá či již realizoval, o čem přemýšlí, o čem sní, a to vše ve formátu 20x20, kdy si každý mluvčí připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat pouze 20 vteřin, za 6 minut a 40 vteřin ho tedy střídá další prezentující. V pořádajících městech se večery se konají pravidelně za dva až tři měsíce. Dnes už na více než 900 místech po celém světě.

Tisková zpráva PechaKucha VodnanyCESTY KE KOŘENŮM

Datum konání: 16. 3. 2016 - 30. 3. 2016

Pozvánka pro pedagogy mateřských a 1. stupně základních škol na praktické semináře

Kdy: ve středu 16. března 2016 od 9.00 do 14.00 hodin
Kde:
v Českých Budějovicích v budově Krajského úřadu v zasedací místnosti Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Jihočeského kraje (ul. B. Němcové 49/3, č. dveří 208)

nebo

Kdy: ve středu 30. 3. 2016 od 9:00 do 14:00 hodin
Kde: Přírodovědné muzeum Semenec, Týn nad Vltavou

kamenný mlýnekhra lesní domovjak na oheňpečeme plackyDovolujeme si Vás pozvat na pracovní zážitkové setkání nad výukovými pomůckami, interaktivními prvky a výukovými programy, které jsme pro Vás vytvořili díky projektu Ke kořenům, Cílem projektu je uvědomit si, že jsme spojeni s našimi kořeny v místě, kde žijeme, s našimi předky a krajinou domova. Tyto kořeny chráníme sami kvůli sobě: když zhynou kořeny, zhyne celý strom. Navazujeme na odkaz předků, jejich dovednosti a znalosti, proto jsme vytvořili soubor interaktivních prvků, které nám pomáhají toto dědictví předávat dál. Během semináře si interaktivní prvky vyzkoušíme, předvedeme tipy a triky pro ekologickou výchovu, ukážeme si souvislosti a mezioborové vztahy a zahrajeme si simulační hru na život v lese.

Počet účastníků na akci je omezen, proto doporučujeme přihlásit se včas. Uzávěrka příjmu přihlášek je v úterý  8. března 2016. Přiloženou návratku je možno odeslat elektronickou nebo klasickou poštou, upřednostňujeme elektronickou formu. Přihláška se stává závaznou po potvrzení organizátorem!!

Seminář Cesty ke kořenům se koná v rámci projektu Ke kořenům, podpořeného grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 logo FNNO

SEMENEC_ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE - POZVÁNKA.jpg

final_ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PRO UČITELE - POZVÁNKA.jpg

 NA SKOK NA ROK DO LESA

Datum konání: 12. 3. 2016

Praktický seminář pro rodiny s dětmi. P1150550.JPG
Čekají na vás roztodivné soutěže a úkoly, které prověří vaše vědomosti a dovednosti potřebné pro život v lese. Rodiče a prarodiče nenechávejte doma, určitě leccos ví a jistě i poradí a pomohou.
Budete první, kdo si bude moci prohlédnout a vyzkoušet nové inteaktivní prvky, vytvořené díky projektu Ke kořenům pro Přírodovědné muzeum Semenec.
Společně se pokusíme odpovědět na otázku, co to jsou lidské kořeny a proč jsou důležité.

Seminář Na skok na rok do lesa se koná v rámci projektu Ke kořenům, podpořeného grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

závěrečný seminář pro veřejnost.jpgPLÁN AKCÍ NA ROK 2016

Už víme, co nás letos čeká. plán akci 2016.pdf

LEDEN                  kurz šití panenek (v Městském muzeu Týn nad Vltavou)

BŘEZEN              

       12. 3. Na skok na rok do lesa (seminář projektu Ke kořenům)

  1. 3. Cesty ke kořenům (seminář pro učitele, Jihočeský kraj)
  2. 3. Cesty ke kořenům (seminář pro učitele, Semenec)

DUBEN                 zahájení sezóny, otevřeno o víkendech od 13 do 17 hodin

  1. 4. CO A JAK S KAMENEM (workshop štípané a broušené industrie, Semenec)

KVĚTEN             

       1. 5. NA SEMENEC ZA ŘEMESLY (řemeslný jarmark s hudbou, divadlem a dílničkami)

ČERVEN               11. – 12. 6. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD (Semenec)

ČERVENEC          18. 7. – 23. 7. tvorba v přírodě (příměstský tábor a výtvarné soustředění, Semenec)

PROSINEC           17. 12. ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PRO ZVÍŘÁTKA (Semenec)Výukové programy projektu Ke kořenům 2015/2016

Připravili jsme pro vás nabídku výukových programů vzniklých v projektu Ke kořenům. Výukové programy jsou upraveny pro MŠ, ZŠ i veřejnost (více na stránce Ke kořenům). Využijte naši nabídku a přijďte se na Semenec dozvědět něco nového!

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ KE KOŘENŮM - VEŘEJNOST.jpgPolní laboratoř

Datum konání: 26. 9. 2015